Oferta

Ofer­u­ję usłu­gi remon­towo-budowlane w zakre­sie:

  • wykańcza­nia mieszkań;
  • remon­tów domów;
  • adap­tacji pod­daszy;
  • robót betonowych;
  • insta­lacji elek­trycznych i hydraulicznych.

W ramach ww usług wykonu­ję m.in.:

  • podło­gi, pan­ele, płyt­ki;
  • regip­sy, gładzie, mal­owanie;
  • pod­dasza, ocieplanie.